Tekijänoikeuslauseke

Kaikki sivustolla olevat tekstit, kuvat, grafiikka, visuaalinen ilme sekä kaikki muu sisältö, ml. ohjelmointityö on tekijänoikeuslailla suojattua, Suomen Terveysinstituutin omaisuutta. Kaikenlainen kopiointi, jäljentäminen, kahdentaminen, monistaminen, jakelu, välittäminen, tallentaminen, julkaiseminen, siirtäminen tai muu käyttö tai hyödyntäminen niin yksityishenkilön kuin yrityksen tai muun yhteisön toimesta on ilman Suomen Terveysinstituutin ennalta myöntämää kirjallista lupaa ehdottomasti kielletty.

Vastuunvapauslauseke

Sivustolla esitetty tieto perustuu lukuisiin kansainvälisiin aineistoihin tai tutkimuksiin sekä kokemuksiin ja se on tarkoitettu antamaan käyttäjälle monialaista sekä poikkitieteellistä näkemystä, jonka varassa käyttäjä voi tehdä itseään tai läheistään koskevia valintoja elämänlaadun sekä terveydentilan tukemiseksi tai kohentamiseksi.

Kuitenkin on syytä ymmärtää, että jokainen ihminen on yksilöllinen niin elimistöltään, aineenvaihdunnaltaan kuin henkiseltä kehitystasoltaan. Siksi on mahdotonta antaa kenellekään yksiselitteisiä tai yleispäteviä ohjeita tai neuvoja tai takeita niiden vaikutuksista tai seurauksista.

Käyttäjä vastaa itse kaikilta osin sivustolla esitettyjen tietojen soveltamisesta ja toteuttamisesta suorine ja välillisine seurauksineen. Suomen Terveysinstituutti ei vastaa miltään osin sivustolla esitetyn tietosisällön oikeellisuudesta tai mistään tiedon välillisistä tai suorista vaikutuksista.

Muokattu 09.12.2013 22:20
covid-19 covid corona korona testi testaus infektio vasta-ainetesti IgM IgG Suomen Terveysinstituutti Mikaela Niskanen Biomekaaninen Syväkäsittely® Jyväskylä allergia ajanvaraus BPPV homealtistus immunoglobuliini IgA IgD IgM IgE IgG kaarikäytävähäiriö kehon happamuus krooninen lihasjännitys lapsettomuus Life Detox -kuonanpoisto migreeni päänsärky ravintoaine ravintoainepuutos ravitsemusneuvonta Role™ -ravinto-ohjelma terveys terveysneuvonta välitön allergia viivästynyt allergia vasta-aine vasta-ainetaso yksityissairaanhoitaja vastaanotto